zrsa
zrsa

Ujemne ceny godzinowe TGeBase

20 października 2023 | OZE

W związku z wystąpieniem w dniu 15 października 2023 r. po raz pierwszy przez ponad sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy.

Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1436 t.j. ze zm.), wytwórca odejmuje ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej z rynku, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej.
Powyższy zapis dotyczy wytwórców, o których mowa w art. 93 ust. 2 Ustawy OZE :

– wytwórcy w systemie aukcyjnym posiadający instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, o których mowa w art. 77 ust. 3 i składający wnioski o pokrycie ujemnego salda do ZRSA,

– wytwórcy w systemie zaświadczeń (FIT/FIP) posiadający instalacje biogaz, woda i biomasa o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej 1 MW, o których mowa w art. 70a ust. 2 ustawy oraz wytwórcy składający wnioski o pokrycie ujemnego salda do ZRSA niezależnie od mocy zainstalowanej w posiadanych instalacjach, o których mowa w art. 70b ust. 9 pkt 2 ustawy,

– wytwórcy posiadający instalacje wytwarzające biometan, o których mowa w rozdziale 4a ustawy.

Zgodnie z art. 93 ust. 4, to na wytwórcy ciąży obowiązek odpowiedniego skorygowania ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1, a wykazywanej w sprawozdaniu, o którym mowa w ust 3, jak na wstępie.

Wnioski o pokrycie ujemnego salda, z wykazaną ilością energii sprzedanej nie uwzględniające w danej dobie godzin występowania ujemnych cen TGeBase przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, będą weryfikowane negatywnie.

Godzinowe ceny TGeBase są publikowane na stronie  https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn pod linkiem „Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe”.

W dniu 15 października 2023 r. ceny ujemne wystąpiły w godzinach:

czas Kurs (PLN/MWh)
9-10 -2,09
10-11 -9,90
11-12 -17,94
12-13 -23,46
13-14 -14,89
14-15 -13,78
15-16 -7,60

 

Zarządca Rozliczeń S.A. będzie dokładał wszelkich starań, aby zamieszczać na stronie bieżące informacje o występowaniu ujemnych cen TGeBase mających wpływ na rozliczenia ilości energii sprzedanej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda.

Rozliczanie ujemnych cen godzinowych nie dotyczy sprzedawców zobowiązanych.