zrsa
zrsa

Uruchomienie Portalu dla Sprzedawców energii i OSD, przeznaczonego do składania wniosków o wypłatę zaliczek w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

30 listopada 2022 | PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) i ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243), uruchomiony został Portal pozwalający na składanie wniosków o zaliczki, materiały dotyczące portalu znajdują się w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > PRĄD REKOMPENSATY > PORTAL

Wniosek o wypłatę zaliczki wraz z załącznikami można składać wyłącznie przez Portal.
W późniejszym terminie w tym samym Portalu zostanie udostępniona możliwość składania wniosków o rekompensaty.