zrsa
zrsa

Uruchomienie portalu elektronicznego do zgłaszania zamiaru skorzystania z rekompensaty, rejestracji transakcji sprzedaży i składania wniosków

27 lipca 2022 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia
23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1477), zwana dalej „Ustawą”.

Do dnia 28 lipca 2022 r. od godz. 8:00 udostępniony zostanie Portal umożliwiający uprawnionym sprzedawcom niektórych paliw stałych zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji pod adresem coal.zrsa.pl

Na podstawie zgłoszeń zamiaru skorzystania z rekompensaty, przesłanych za pomocą Portalu utworzona zostanie lista, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy. Lista ta zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw energii w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Samo dokonanie zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowanie się na Portalu nie nakłada żadnego obowiązku prawnego, lecz tylko umożliwia realizację tego uprawnienia.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych na Portalu poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Instrukcja zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji sprzedawców niektórych paliw stałych znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > WĘGLOWE > DOKUMENTY DO POBRANIA.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/ (nr pozycji 1477).