Ostatnio publikowane …
Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Ważna informacja w sprawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym C2018_ODB.

FWRC / 26.08.2019

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa URE Informacji nr 61/2019 dotyczącej średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym C2018_ODB odrębnie dla każdej grupy napięciowej, został określony sposób wyliczenia tej ceny, która powinna zostać wpisania we Wniosku o wypłatę kwoty różnicy ceny dla Odbiorcy giełdowego.

Sposób wyliczenia ceny:
C2018_ODB = (C2018_ODB_A x E+ C2018_ODB_B x E+ C2018_ODB_C x EC) /Em

gdzie:
C2018_ODB_A, C2018_ODB_B, C2018_ODB_C – oznaczają średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r odrębnie dla każdej grupy napięciowej
EA, EB, EC, Em – oznaczają wolumeny energii elektrycznej

W związku z powyższym została zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę Kwoty Różnicy Ceny dla Odbiorcy giełdowego, która jest zamieszczona w zakładce SYSTEMY WSPARCIA / FWRC / KWOTA RÓŻNICY CENY / ODBIORCA GIEŁDOWY.

Comments are closed.