zrsa
zrsa

Z dniem 15.02.2024 r. zostanie udostępniona na Portalu Prąd możliwość składania wniosków o wypłatę rekompensaty, zaliczki miesięcznej za styczeń 2024 r.

14 lutego 2024 | PRĄD

Uprzejmie informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) z dniem 15.02.2024 r. na Portalu Prąd zostanie udostępniona możliwość składania wniosków o wypłatę rekompensaty, zaliczki miesięcznej za okres od stycznia, a następnie do czerwca 2024 r. Portal Prąd dostępny jest w zakładce:

 SYSTEMY WSPARCIA>PRĄD REKOMPENSATY>PORTAL