Zaznacz stronę

Zakończenie terminu, przeznaczonego na składanie wniosków o zaliczkę przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi z dniem 22 grudnia 2022 r.

21 grudnia 2022 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY