zrsa
zrsa

Zakończenie terminu, przeznaczonego na składanie wniosków o zaliczkę przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi z dniem 22 grudnia 2022 r.

21 grudnia 2022 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127), wnioski o zaliczkę za miesiąc styczeń 2023 r. składane na podst. art. 14 ust. 6 pkt 1 oraz art. 14 ust. 6 pkt 2 Ustawy należy złożyć najpóźniej do dnia 22 grudnia 2022r. włącznie.