zrsa
zrsa

Zaliczka za lipiec 2024 r. oraz za sierpień 2024 r., o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. 2024 poz. 190 z późn. zm.)

21 czerwca 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. 2024 poz. 859), zaliczka za lipiec 2024 r. oraz za sierpień 2024 r., o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. 2024 poz. 190 z późn. zm.) , nie przysługuje podmiotowi, który do dnia 1 lipca 2024 r. nie zwrócił zaliczki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, lub zaliczki, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. 2024 poz. 190 z późn. zm.)