zrsa
zrsa

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda.

24 kwietnia 2017 | OZE, Sprzedawcy

Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z pkt 10.1 Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda, proponuje zmiany do wersji 1. Instrukcji oraz niektórych załączników. Zmiany dotyczą w szczególności:

  • możliwości dokonania wypłaty tzw. kwoty bezspornej na pokrycie ujemnego salda w przypadku stwierdzenia błędów w danych lub obliczeniach,
  • możliwości przesłania poprawionych dokumentów (Wniosku i Sprawozdania) w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania informacji e-mailowej przez ZR SA, z zachowaniem terminu wypłaty kwoty ujemnego salda,
  • dokonywania rozliczeń w przypadku powstania u Wytwórcy dodatniego salda,
  • pozyskiwania danych niezbędnych do sprawozdawania pomocy publicznej w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRIMP), dodano formularz (część D) w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji,
  • w związku z art. 83 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wprowadzono zapis o konieczności przekazywania kopii informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej,
  • poprawy funkcjonalności i przejrzystości formularzy.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania konstruktywnych uwag do propozycji zmian w terminie do dnia 11 maja 2017 r.
W celu ułatwienia udziału w konsultacjach projektu prosimy o zgłaszanie uwag na adres e-mail: oze@zrsa.pl z wykorzystaniem formularza, który można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:

Projekt Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda wersja 2.1
Projekt Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji (cz. A i C) wersja 2.1
Projekt Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji (cz. B) wersja 2.1
Projekt Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji (cz. D) wersja 2.1
Projekt Wniosek wersja 2.1
Projekt Sprawozdanie_wersja 2.1
Projekt Korekta Sprawozdania wersja 2.1
Projekt Oświadczenie Wytwórcy wersja 2.1

Formularz zgłoszenia uwag do projektu Instrukcji wersja 2.1