zrsa
zrsa

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

11 października 2016 | Wytwórcy

Zapraszamy do udziału w konsultacjach „Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda” dotyczącej  prowadzenia rozliczeń z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zakresie ujemnych sald w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W celu usprawnienia obsługi wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa beneficjentów pomocy, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował projekt dokumentu pod nazwą „Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda”. Instrukcja jest skierowana do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i będzie określać proces wnioskowania przez wytwórcę o wypłacenie pomocy publicznej i dalsze działania z tym związane, w tym w szczególności: terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowanie złożonych dokumentów, ewentualny zwrot udzielonej pomocy w przypadkach określonych ustawą o OZE, itp.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach i zgłaszania do dnia 31 października 2016 r. konstruktywnych uwag i propozycji, które przyczynią się do usprawnienia procesu. Zamieszczamy poniżej projekt Instrukcji wraz z załącznikami.

W celu ułatwienia udziału w konsultacjach projektu prosimy o zgłaszanie uwag  na adres instrukcja@zrsa.pl z wykorzystaniem formularza, który można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania: