Ostatnio publikowane …
  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

  • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

    Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Zaproszenie na spotkania dotyczące rozliczania ujemnego salda.

OZE, Wytwórcy / 03.07.2017

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza Wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW wygrały aukcje, do udziału w spotkaniach dotyczących rozliczania ujemnego salda.

Spotkania odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

I grupa w dniu 19 lipca 2017 r. w godzinach 9.30 – 12.00

II grupa w dniu 19 lipca 2017 r. w godzinach 12.30 – 15.00

III grupa w dniu 20 lipca 2017 r. w godzinach 9.30 – 12.00

IV grupa w dniu 20 lipca 2017 r. w godzinach 12.30 – 15.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału w wybranym spotkaniu do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 12.00 z określeniem numeru grupy, w której chcieliby Państwo uczestniczyć oraz z podaniem nazwisk uczestników na adres e-mail: oze@zrsa.pl

Uczestnictwo potwierdzimy niezwłocznie z podaniem szczegółów organizacyjnych.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przed spotkaniem na wskazany wyżej adres e-mail pytań, które chcielibyście Państwo omówić.

W ramach organizowanych spotkań możliwe będzie złożenie Kart Informacyjnych Wytwórcy i Instalacji w tym wzorów podpisów osób reprezentujących Państwa Spółkę.

Osoby zainteresowane złożeniem podpisu proszone są o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

We wszystkich terminach podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące przekazywania i zebrania danych dotyczących Wytwórców i instalacji oraz prawidłowego wypełniania wniosków o pokrycie ujemnego salda.

W przypadku małej ilości zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wybranego przez Państwa terminu. O ewentualnej zmianie terminu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Comments are closed.