Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

    W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Zaproszenie na spotkania dotyczące rozliczania ujemnego salda.

OZE, Wytwórcy / 03.07.2017

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza Wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW wygrały aukcje, do udziału w spotkaniach dotyczących rozliczania ujemnego salda.

Spotkania odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

I grupa w dniu 19 lipca 2017 r. w godzinach 9.30 – 12.00

II grupa w dniu 19 lipca 2017 r. w godzinach 12.30 – 15.00

III grupa w dniu 20 lipca 2017 r. w godzinach 9.30 – 12.00

IV grupa w dniu 20 lipca 2017 r. w godzinach 12.30 – 15.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału w wybranym spotkaniu do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 12.00 z określeniem numeru grupy, w której chcieliby Państwo uczestniczyć oraz z podaniem nazwisk uczestników na adres e-mail: oze@zrsa.pl

Uczestnictwo potwierdzimy niezwłocznie z podaniem szczegółów organizacyjnych.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przed spotkaniem na wskazany wyżej adres e-mail pytań, które chcielibyście Państwo omówić.

W ramach organizowanych spotkań możliwe będzie złożenie Kart Informacyjnych Wytwórcy i Instalacji w tym wzorów podpisów osób reprezentujących Państwa Spółkę.

Osoby zainteresowane złożeniem podpisu proszone są o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.

We wszystkich terminach podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące przekazywania i zebrania danych dotyczących Wytwórców i instalacji oraz prawidłowego wypełniania wniosków o pokrycie ujemnego salda.

W przypadku małej ilości zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wybranego przez Państwa terminu. O ewentualnej zmianie terminu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Comments are closed.