zrsa
zrsa

Zarządca Rozliczeń S.A. zatrudni radcę prawnego na stanowisko Radcy prawnego – Koordynatora Zespołu Prawnego”

22 marca 2021 | Ogłoszenie

Zarządca Rozliczeń S.A. zatrudni radcę prawnego na stanowisko Radcy prawnego – Koordynatora Zespołu Prawnego.

 

Zarządca Rozliczeń S.A. jest spółką Skarbu Państwa obsługującą w szczególności rządowe programy wsparcia odnawialnych źródeł energii, realizowane na podstawie przepisów ustaw szczególnych. Szczegółowe informacje o Spółce dostępne na stronie internetowej: www.zrsa.pl
Spółka poszukuje radcy prawnego na stanowisko Radca prawny – Koordynator Zespołu Prawnego w pełnym wymiarze etatu. Aktualnie Zespół stanowią, oprócz osoby Koordynatora, jeden radca prawny i jeden prawnik bez kwalifikacji radcy prawnego.

Siedziba Spółki – Centrum Warszawy.

 

Wymagania:

Wymagane doświadczenie w branży energetycznej. Oczekujemy wskazania w CV obszarów doświadczeń i zakresów prowadzonych spraw. Pożądana znajomość rządowych programów wsparcia odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej pomocy publicznej i postępowania administracyjnego.

Od kandydata wymagamy kreatywności oraz komunikatywności, bardzo dobrej organizacji prac, w tym umiejętności pracy pod presją czasu, a także wysokiej kultury osobistej.

Oczekiwana gotowość podjęcia pracy w terminie nie późniejszym niż 1 czerwca 2021 r.

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@zrsa.pl. zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

 

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 601 915 529. Kontakt ze Spółką możliwy jest także na adres e-mail: rekrutacja@zrsa.pl.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Postępowanie w sprawie naboru może zostać w każdej chwili zakończone bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca otrzymanych w procesie rekrutacji zgłoszeń i dokumentów.

Z góry dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i poświęcony nam czas.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest Zarządca Rozliczeń (00-613), przy ul. Chałubińskiego 8.
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia).
  3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Administratora, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji.
  5. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji.
  8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.