zrsa
zrsa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

21 lipca 2017 | Ogłoszenie

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zawiadamia o unieważnieniu toczącego się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 14/03/2017 z dnia 30 maja 2017 r., postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Unieważnienie postępowania nastąpiło uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 17/05/2017 z dnia 13 lipca 2017 r., podjętą w związku z wejściem w życie w trakcie toczącego się postępowania, ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089), która zmieniła ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), w szczególności w zakresie okresu obowiązywania umowy z firmą audytorską.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej za lata obrotowe 2017 i 2018 zostanie opublikowane na stronie internetowej Spółki w drugiej połowie sierpnia 2017 r.