zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA terminów składania wniosków przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi oraz o rozliczenie rekompensaty za 2023 i 2024 rok.

14 czerwca 2024 | PRĄD REKOMPENSATY

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. 2024 poz. 859), która zmienia ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 oraz w 2024 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243 z późn. zm.), zmianie ulega termin na rozliczenie rekompensaty za 2023 i 2024 rok.


W zakładce Prąd Rekompensaty – FAQ została zamieszczona tabela z aktualnymi terminami składania wniosków.

TABELA