zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Terminów składania wniosków przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi

28 grudnia 2022 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY