Zaznacz stronę

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z 27.10.2022 w zakresie opisu pola dot. ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców uprawnionych po cenie, o której mowa w...

Komunikat dla Sprzedawców paliw gazowych występujących o rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202 ze zm.) w sprawie aktualizacji wzoru wniosku o rejestrację i instrukcji jego składania.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż został zaktualizowany wzór wniosku o rejestrację oraz instrukcja jego składania i wypełniania dla Sprzedawców paliw gazowych występujących o rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach...

Instrukcje i wzory wniosków o rejestrację i wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców i Dystrybutorów gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej „Ustawa GAZ 2023” w...

Komunikat Zarządcy Rozliczeń S.A. w związku z usunięciem ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowiska opublikowanego w dniu 2 grudnia 2022 r. odnośnie interpretacji art. 3 ust 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w związku z usunięciem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze swojej strony internetowej opublikowanego w dniu 2 grudnia 2022 r. stanowiska odnośnie interpretacji art. 3 ust 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z...

Informacja dotycząca terminu składania wniosków na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022 r o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa z 27 października 2022 r.”)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 25 styczna 2023 r. mija termin na składanie wniosków o wypłatę zaliczki miesięcznej (rekompensatę) składanych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z 27 października 2022 r. za okresy 4 – 30 listopad 2022 r. oraz za...