Zaznacz stronę

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie rozliczenia rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej: „Ustawa”,...

Informacja dotycząca zmiany sposobu wyliczania kwoty wyrównania na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw...

Upływ terminu na składanie przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównania, o których mowa w art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina, że 17 kwietnia 2023 r. upływa ostatni dzień na złożenie przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych...