zrsa
zrsa

Wnioski o wypłatę świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zarządca Rozliczeń S.A. informuję, że od dnia 2 kwietnia 2024 r. udostępniona zostanie możliwość składnia wniosków o wypłatę świadczenia wyrównawczego dla podmiotów uprawnionych  za okres od października 2022 r. do lutego 2023 r. zgodnie z  art. 15a ust. 1 Ustawy z...

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 w zakresie rekompensaty otrzymanej z zaliczek miesięcznych art. 8 ust. 9 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowana została Instrukcja składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy w zakresie...

KOMUNIKAT

Informujemy, że 29 marca 2024 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządcy Rozliczeń S.A., w zamian za święto ustawowo przypadające dnia 6 stycznia 2024 r. (sobota). W związku z powyższym infolinia Spółki w tym dniu nie będzie...

Korekta ceny referencyjnej za styczeń 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że cena referencyjna określona w art. 8 ust. 7 Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz.U. 2022 poz....

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rekompensatę z tytułu stosowania upustu, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowana została Instrukcja składania wniosku o wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania upustu wraz z załącznikami. Wzory...