zrsa
zrsa

Instrukcja i wzór wniosku o wypłatę rekompensaty dla sprzedawców paliw gazowych w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składanych na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r., poz. 303 ze zm.), dalej...

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o rekompensatę z tytułu stosowania upustu, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) dalej: “Ustawa” dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej, wraz z załącznikami

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję składania wniosku o rekompensatę z tytułu stosowania upustu, o której mowa w art. 15 ust....

Ujemne ceny godzinowe TGE

W związku z wystąpieniem w dniach 23 i 30 czerwca 2024 r. przez co najmniej sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy. Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o...

Ujemne ceny godzinowe TGeBase

W związku z wystąpieniem w dniach 23 i 30 czerwca 2024 r. przez co najmniej sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii...

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 otrzymanej na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 190, z późn. zm.) dalej: “Ustawa” dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, wraz z załącznikami

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 otrzymanej...