Zaznacz stronę

Informacja dotycząca zbliżającego się terminu na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi oraz Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem przeznaczonym na składanie wniosków na podstawie: – art. 12 ust. 2-6 i 7 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii...

Komunikat dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej „ZRSA”, uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej...

Aktualne informacje dotyczące wypełniania Wniosku o wypłatę zaliczek miesięcznych składanych na podstawie art. 8 ust 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. przez Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

W celu realizacji art. 8 ust. 9 i ust. 14 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.) (dalej:...