zrsa
zrsa

Informacja przeznaczona dla „Sprzedawców Energii” składających wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

18 grudnia 2019 | FWRC

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina, że zbliża się ostateczny termin na składanie wniosków przez Sprzedawców Energii o wypłatę rekompensaty finansowej za okres pełnego miesiąca kalendarzowego od lipca do grudnia 2019 r. Termin na składanie wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2020 r., zgodnie art. 8 ust. 9 pkt 2 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.).

Brak złożonego wniosku w sposób określony w Ustawie powoduje utratę prawa do ubiegania się o rekompensatę finansową.
Wnioski należy składać przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A.
Formularze wniosków oraz instrukcje znajdują się na stronie www.zrsa.pl w zakładce: systemy wsparcia: FWRC: rekompensata finansowa.

Prosimy nie zwlekać i nie odkładać złożenia wniosku na ostatnią chwilę.
Oprócz braku czasu mogą wystąpić obiektywne, niezależne od Zarządcy Rozliczeń S.A. nieoczekiwane problemy techniczne, które uniemożliwią dotrzymanie terminu.
Dla Zarządcy Rozliczeń S.A  kluczową datą jest data złożenia wniosków o wypłatę rekompensaty finansowej.
Zgodnie z Ustawą wszystkie wnioski, które wpłyną po 31 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrzone, a beneficjenci utracą prawo do ubiegania się o rekompensatę.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawy odmowa zatwierdzenia wniosku złożonego we wskazanym wyżej terminie nie pozbawia Wnioskodawcy możliwości ponownego złożenia wniosku.