AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca prezentacji ze spotkania na temat rozliczania ujemnego salda

OZE / 20.01.2017

Uprzejmie informujemy, że dostępne są materiały ze spotkania dotyczącego Rozliczania Ujemnego Salda, które odbyło się w dniach 17-18 stycznia 2017 r.

Informacja dotycząca nadawania ID Wytwórcy

OZE / 20.01.2017

Uprzejmie informujemy, że numer ID Wytwórcy oraz ID Instalacji  niezbędny do wypełnienia formularza Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji można uzyskać od Zarządcy Rozliczeń S.A. W tym celu prosimy o kontakt e-mailem: oze@zrsa.pl lub telefoniczny: 22 242 18 94.

Informacja na temat waloryzacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych

OZE / 20.01.2017

Zgodnie z art. 92 ust. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.) cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, […]

OPERATOR ROZLICZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ - OZE

Od dnia 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą OZE”.
Od dnia 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą OZE”.

PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ
OD 2007 r. - KDT

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje od roku 2007 program pomocy publicznej określony w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą KDT”.
Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje od roku 2007 program pomocy publicznej określony w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą KDT”.

Prezentacje

Zarządcy Rozliczeń prezentowane w latach 2008 – 2016

więcej... >>

Historia KDT

rozliczeń kontraktów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

więcej... >>

Wypłaty

stan na 5 października 2016r. – koszty osierocone / koszty gazu

więcej... >>