AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

konsultacje / 11.10.2016

Zapraszamy do udziału w konsultacjach „Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda” dotyczącej  prowadzenia rozliczeń z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zakresie ujemnych sald w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. W celu usprawnienia obsługi wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej określonej w ustawie z dnia 20 lutego […]

Rozliczenie korekt za 2015 r.

Pozostałe / 03.10.2016

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 46 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905 z późń. zm.) Zarządca Rozliczeń S.A. w dniu […]

Wypłaty październik 2016 r.

Wypłaty / 02.10.2016

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905 z późń. zm.) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. […]

OPERATOR ROZLICZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ - OZE

Od dnia 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą OZE”.
Od dnia 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą OZE”.

PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ
OD 2007 r. - KDT

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje od roku 2007 program pomocy publicznej określony w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą KDT”.
Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje od roku 2007 program pomocy publicznej określony w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą KDT”.

Prezentacje

Zarządcy Rozliczeń prezentowane w latach 2008 – 2016

więcej... >>

Historia KDT

rozliczeń kontraktów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

więcej... >>

Wypłaty

stan na 5 października 2016r. – koszty osierocone / koszty gazu

więcej... >>