zrsa
zrsa

Instrukcje i wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty dla Sprzedawców i Dystrybutorów gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

25 kwietnia 2024 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej „Ustawa”, w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023, udostępnione zostały wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty, wraz z instrukcjami ich wypełniania i składania, składanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy wraz z załącznikami.

Wzór wniosku o rejestrację i instrukcja dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023 > Wniosek o rejestrację GAZ 2023

WAŻNE: Podmioty uprawnione, które składały Wnioski o wypłatę rekompensat za 2023 r. na podstawie art. 4 Ustawy, a dane z zatwierdzonego Wniosku o rejestrację nie uległy zmianie, nie muszą ponownie się rejestrować.

Wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty i instrukcja wraz z załącznikami dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023 > Wniosek o rozliczenie rekompensaty GAZ 2023

Wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty (piekarnie) i instrukcja wraz z załącznikami dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023 > Wniosek o rozliczenie rekompensaty GAZ 2023 (piekarnie)

Wniosek o rozliczenie rekompensaty można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków.