Zaznacz stronę

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie rozliczenia rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej: „Ustawa”,...

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie ustalania wysokości rekompensaty udzielanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zarządca Rozliczeń S.A, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), zwanej dalej...

Instrukcja i wzór wniosku o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., składanych na podstawie art. 4 ust. 4 tej ustawy

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), w zakładce: SYSTEMY...

Komunikat dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej „ZRSA”, uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej...