zrsa
zrsa

Komunikat dla sprzedawców i dystrybutorów paliw gazowych dotyczący udostępnienia możliwości składania Wniosków o rozliczenie rekompensat za 2023 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że od dnia 15 maja 2024 r. udostępniona została możliwość składania dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz...

Instrukcje i wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty dla Sprzedawców i Dystrybutorów gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej...

Wnioski o rozliczenie rekompensaty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.),...

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie rozliczenia rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej: „Ustawa”,...

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie ustalania wysokości rekompensaty udzielanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zarządca Rozliczeń S.A, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), zwanej dalej...