zrsa
zrsa

Komunikat dla sprzedawców i dystrybutorów paliw gazowych dotyczący zmiany terminu składania Wniosków o rozliczenie rekompensat za 2023 r.

14 czerwca 2024 | GAZ 2023, GAZ 2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303), podmiot uprawniony składa do Zarządcy Rozliczeń S.A. wniosek o rozliczenie rekompensaty za rok 2023 nie wcześniej niż od dnia 15 maja 2024 r. i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2024 r.