Zaznacz stronę

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie rozliczenia rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

22 maja 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej: „Ustawa”, podmiot uprawniony „składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2024 r. i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.”.

Treść art. 7 ust. 2 i 3 Ustawy stanowi, że Zarządca Rozliczeń S.A. dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu, a następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie rekompensaty, zatwierdza wniosek i określa kwotę ostatecznej rekompensaty.

We wniosku o rozliczenie rekompensaty podmiot uprawniony podaje rzeczywiste dane dotyczące ilości paliwa gazowego dostarczonego do danego odbiorcy paliw gazowych, tak aby Zarządca Rozliczeń S.A.  mogła prawidłowo ustalić kwotę ostatecznej rekompensaty.

Zarządca Rozliczeń S.A. zwraca uwagę, iż w myśl art. 5 ust. 7 Ustawy, dopuszcza się podanie ilości paliwa gazowego prognozowanej do dostarczenia do odbiorcy jedynie w przypadku wniosków o wypłatę rekompensaty.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.