zrsa
zrsa

Komunikat dla podmiotów uprawnionych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz dystrybucji paliw gazowych

15 lutego 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o możliwości złożenia od dnia 15 lutego 2023 r. za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem: https://gaz.zrsa.pl/ Wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej „Ustawa”.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Instrukcji składania i wypełniania wniosku o wypłatę rekompensaty, która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem: https://www.zrsa.pl/ w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> GAZ 2023 -> Wniosek o rekompensatę GAZ 2023.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/  (Dz. U z 2022 r., poz. 2687).