zrsa
zrsa

Komunikat dla podmiotów uprawnionych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi

28 marca 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej „ZRSA”, uprzejmie informuje, iż na podstawie nowelizacji  ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej „Ustawa”, podmiotom uprawnionym, stosującym cenę maksymalną paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust.1 Ustawy, przysługuje rekompensata w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Trwają prace nad wzorem wniosku o wypłatę rekompensaty, portalem dedykowanym do składania wniosków oraz instrukcjami wypełniania i składania wniosku. O postępie prac ZRSA poinformuje w kolejnych komunikatach.

Z treścią ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 556), wprowadzającą w Ustawie powyższe zmiany, można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000556

Jednocześnie wyjaśniamy, że ZRSA nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.