zrsa
zrsa

Komunikat dla sprzedawców i dystrybutorów paliw gazowych dotyczący udostępnienia możliwości składania Wniosków o rozliczenie rekompensat za 2023 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

15 maja 2024 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że od dnia 15 maja 2024 r. udostępniona została możliwość składania dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej: „Ustawa”, Wniosków o rozliczenie rekompensaty na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2-3 Ustawy za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o rozliczenie ww. rekompensat należy składać w formie pliku Excel za pośrednictwem portalu znajdującego się pod adresem https://gaz.zrsa.pl/

Wniosek o rozliczenie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w 2023 roku w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 2-3 Ustawy oraz Instrukcja jego wypełniania i składania znajdują się w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA>GAZ 2023> Wniosek o rozliczenie rekompensaty GAZ 2023

Wniosek o rozliczenie rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w 2023 roku w zakresie rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy (Piekarnie) oraz Instrukcja jego wypełniania i składania znajdują się w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA>GAZ 2023> Wniosek o rozliczenie rekompensaty GAZ 2023 (piekarnie)