zrsa
zrsa

Komunikat dla sprzedawców i dystrybutorów paliw gazowych

12 czerwca 2024 | GAZ 2023, GAZ 2024

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina, iż podmioty uprawnione, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 303), w celu zakwalifikowania odbiorcy paliwa gazowego jako odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266), dalej „UPE”, są zobowiązane do posiadania oświadczeń, o których mowa w art. 62ba ust. 2 oraz art. 62bb ust. 1 UPE.