zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. oraz dla dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi za okresy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

14 lutego 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że zostały zaktualizowane Instrukcje i wzory wniosków dotyczące rekompensat i zaliczek za 2024:
– wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 12a ust. 2-8, 10 (Ustawa 7.10.2022),
– wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 8 ust. 2, 4a, 4b, 6 (Ustawa 27.10.2022),
– wniosku o wypłatę zaliczki miesięcznej, o której mowa w art. 8 ust. 9 (Ustawa 27.10.2022).

Aktualne wzory wniosków i Instrukcje dostępne są w zakładkach:
 SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.

 SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 27 października 2022 r.