zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 2,6,18 Ustawy z 27.10.2022

17 lutego 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji składania wniosku o wypłatę rekompensaty z art. 8 ust 2,6,18 Ustawy z 27.10.2022 w zakresie usunięcia fragmentu dot. ujemnej kwoty rekompensaty.

Wzory wniosków, instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > PRĄD REKOMPENSATY > Ustawa z dnia 27 października 2022 r.