Zaznacz stronę

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1, z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty składanych na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy oraz Instrukcja ich...

ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących...

Informacja o zamieszczeniu Instrukcji rejestracji i przekazywania danych do Rejestru, przez Podmioty o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego oraz o uruchomieniu Portalu przeznaczonego do realizacji zadań z wspólnych dla Podmiotów i ZRSA.

Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z art. 25. ust 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (dalej: Ustawa) udostępnił Instrukcję rejestracji i przekazywania danych do...

Nagranie z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną poświęconych tematowi wypełniania sprawozdań z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz najczęściej popełnianych błędów.

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnia nagrania z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, które odbyły się dnia 6 i 7 listopada 2023 r. Nagrania będą dostępne do  17 listopada 2023 r. do godziny 16:00 pod poniższymi...