zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1, z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, wraz z załącznikami.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1 , z...

Instrukcje i wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty dla Sprzedawców i Dystrybutorów gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej...

Przerwa w działaniu Portali

Informujemy, że od piątku tj. 19 kwietnia 2024 r. od godziny 18:00, do soboty tj. 20 kwietnia 2024 r. będą przeprowadzane prace serwisowe, które spowodują okresowe przerwy w działaniu niżej wymienionych portali:   odpis.zrsa.pl skladkagazowa.zrsa.pl...

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1, z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty składanych na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy oraz Instrukcja ich...

ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących...