Zaznacz stronę

Instrukcja i wzór wniosku o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., składanych na podstawie art. 4 ust. 4 tej ustawy

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), w zakładce: SYSTEMY...

AKTUALIZACJA Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu...

Informacja dotycząca wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 12 ust. 4-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269)

W związku ze składanymi wnioskami o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 12 ust. 4-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej...

Udostępnienie w Portalu możliwości składania przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównań o których mowa w art. 12a i 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o udostępnieniu od dnia 31 marca 2023 r. pod adresem https://cieplo2023.zrsa.pl możliwości złożenia Wniosków o wypłatę wyrównań na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie...