Zaznacz stronę

AKTUALIZACJA Wzorów sprawozdań oraz Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Wzorów sprawozdań oraz  Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych...

Komunikat dla podmiotów uprawnionych w sprawie rozliczenia rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej: „Ustawa”,...

Komunikat: Informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty składki solidarnościowej, oraz adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki solidarnościowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw...

Komunikat dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, których zobowiązania zostały objęte gwarancją Skarbu Państwa, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723, 2127 i 2687).

Zarządca Rozliczeń S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 19 września 2023 r. ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii...

Informacja dotycząca korygowania danych z wniosków o rekompensatę w związku ze zmianą przysługujących limitów zgodnie z nowelizacją Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) (dalej: Ustawa) z dnia 19.09.2023 r.

W związku z nowelizacją Ustawy obowiązującą od dnia 19.09.2023 r. w zakresie zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej w zależności od rodzaju odbiorcy uprawnionego: z 2 MWh na 3 MWh, z 3 MWh na 4 MWh i z 2,6 MWh na 3,6 MWh Zarządca Rozliczeń S....