zrsa
zrsa

Wnioski o rozliczenie rekompensaty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.),...

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w art. 12b Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zarządca Rozliczeń S.A. informuję, że od dnia 10 kwietnia 2024 r. udostępniona została możliwość składania dla podmiotów uprawnionych wniosków o rozliczenie wyrównania za okres od   1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 12b ust. 1 Ustawy z dnia 15...

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. wprowadzające nowy wzór wniosku o rozliczenie wyrównań, o którym mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 15...

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 otrzymanej na podstawie art. 8 ust. 2, 6,18 z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 r. (Dz.U. 2022 poz. 2243) (dalej: „Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 27 października 2022 r., przygotowana została Instrukcja składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy w zakresie...

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w art. 12b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego wzór wniosku o rozliczenie wyrównania, udostępnienie możliwości składania w dedykowanym do tego portalu wniosków o...