zrsa
zrsa

Informacja dotycząca sposobu rozliczania zaliczek otrzymanych na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269)

11 lipca 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii i OSD na podstawie art. 14 ust 6. pkt. 1 lub 2 oraz art. 14 ust. 7 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. za okres styczeń 2023 r. (pierwsza rata zaliczki) i luty 2023 r. (druga rata zaliczki).
Wypłacone zaliczki zostaną rozliczone w ramach składanych wniosków o wypłatę rekompensaty. Zaliczka za okres styczeń 2023 r. (pierwsza rata zaliczki) zostanie potrącona i rozliczona z wnioskiem o wypłatę rekompensaty składanym za okres sierpień 2023 r., natomiast wypłacona zaliczka za okres luty 2023 r. (druga rata zaliczki) zostanie potrącona i rozliczona wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty składanym za okres październik 2023 r.
 Otrzymaną kwotę zaliczki nierozliczoną z danym wnioskiem o wypłatę rekompensaty należy zwrócić na rachunek rekompensaty energii elektrycznej, który zostanie wskazany w piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządcy Rozliczeń S.A. o kwocie do zwrotu.