zrsa
zrsa

Informacja dotycząca wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 12 ust. 4-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269)

31 marca 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

W związku ze składanymi wnioskami o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 12 ust. 4-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269) i ogłoszonymi na stronie URE łącznymi średnimi cenami energii elektrycznej wynikającymi z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnimi cenami dla każdej z grup taryfowych  zawartych w tych taryfach, Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że średnie ceny energii elektrycznej na rok 2022, zawarte w Informacji Prezesa URE nr 46/2022zawierają podatek akcyzowy i nie zawierają podatku vat od towarów i usług.
W związku z powyższym, we wnioskach o wypłatę rekompensaty składanych na podstawie art. 12 ust. 4-6 Ustawy, należy stosować średnie ceny energii elektrycznej na 2022 rok pomniejszone o podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh.
Ogłoszone na stronie URE łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawarte w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2023 r., zawarte w Informacji Prezesa URE nr 66/2022nie zawierają podatku akcyzowego oraz podatku vat od towarów i usług.