Zaznacz stronę

Instrukcja i wzór wniosku o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., składanych na podstawie art. 4 ust. 4 tej ustawy

24 kwietnia 2023 | GAZ 2023