zrsa
zrsa

Instrukcja i wzór wniosku o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., składanych na podstawie art. 4 ust. 4 tej ustawy

24 kwietnia 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023, udostępnione zostały wzór wniosku o wypłatę rekompensaty oraz instrukcja wypełniania i składania wraz z załącznikiem.

Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty i instrukcja dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023 > Wniosek o rekompensatę GAZ 2023 (piekarnie)