zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków dotyczące składania wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 19 ust. 1, z wyłączeniem rekompensaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej “Ustawa”) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

6 grudnia 2023 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o rozliczenie rekompensaty składanych na podstawie art. 19 ust.1 Ustawy oraz Instrukcja ich składania wraz z załącznikami.
Wzory wniosków oraz instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA / PRĄD REKOMPENSATY / Ustawa z dnia 7 października 2022 r.