zrsa
zrsa

Instrukcja i wzory wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

1 lutego 2024 | PRĄD, PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY – Ustawa z dnia 7 października 2022 r., przygotowane zostały wzory wniosków o wypłatę rekompensaty za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. składanych na podstawie art. 12a ust. 2-10 Ustawy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. oraz Instrukcja ich składania wraz z załącznikami.

Wzory wniosków i instrukcja dostępne są w zakładce:
SYSTEMY WSPARCIA/PRĄD REKOMPENSATY/Ustawa z dnia 7 października 2022 r.