zrsa
zrsa

Instrukcje i wzory wniosków o wypłatę zaliczek dla Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi.

28 listopada 2022 | PRĄD REKOMPENSATY

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127) oraz art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA – PRĄD REKOMPENSATY, przygotowane zostały wzory wniosków o wypłatę zaliczek oraz Instrukcje składania wniosków o wypłatę zaliczki wraz z załącznikami.
Wzory wniosków i instrukcje dostępne są w zakładce:

 SYSTEMY WSPARCIA > PRAD REKOMPENSATY > USTAWA Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2022 r. 
 SYSTEMY WSPARCIA > PRAD REKOMPENSATY > USTAWA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 r.