zrsa
zrsa

Konferencja “Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze”

18 października 2010 | Pozostałe

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w konferencji pt.: „Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze”, która miała miejsce w dniu 14 października 2010 r. w siedzibie PSE Operatora S.A. w Konstancinie Jeziornie.

Mamy nadzieję, że również to spotkanie zaowocuje dialogiem i będzie stanowić bodziec do dalszych wspólnych spotkań i rozmów. Wierzymy, że były to dla Państwa pożyteczne chwile.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby konferencja była na jak najwyższym poziomie. Jesteśmy pełni uznania dla Państwa entuzjazmu i zaangażowania.

Mamy nadzieję, że w nie tylko formalnych spotkaniach wyjaśnione zostały, chociażby w części, oczekiwania sektora oraz organów administracji państwowej odnośnie współpracy z bankami.

Również dziękujemy tym osobom, które deklarowały swoje uczestnictwo, a z przyczyn losowych nie mogły przybyć.

Poniżej przedstawiamy materiały z konferencji.

Dnia 14 października 2010 r. odbyła się w siedzibie PSE Operatora S.A. zorganizowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. konferencja pt: „Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze”. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów na temat planowanych inwestycji w sektorze energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich finansowania. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, urzędów, banków, kancelarii prawnych oraz przedsiębiorstw energetycznych.

W pierwszej części spotkania miały miejsce wystąpienia zaproszonych prelegentów. Pani Halina Bownik Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki przedstawiła uwarunkowania realizacji Ustawy o KDT w kontekście rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej. Wskazywała również na trudności związane z określeniem rzeczywistej wielkości kosztów osieroconych, co stanowi przedmiot sporu urzędu  z wytwórcami oraz niewystarczający rozwój konkurencji na rynku krajowym. Pan Maciej Chrost, Dyrektor Biura Planowania i Rozliczeń zaprezentował doświadczenia spółki Zarządca Rozliczeń S.A. związane z rozliczaniem kosztów osieroconych po dwóch latach funkcjonowania programu pomocowego. Od rozpoczęcia działalności systemu pokrywania kosztów osieroconych w 2008 r. do chwili obecnej wypłacono ponad 4 mld zł na rzecz wytwórców energii elektrycznej, co jest istotną kwotą wzmacniającą zdolność do finansowania inwestycji w sektorze. W kolejnym wystąpieniu Pan Herbert Leopold Gabryś przedstawił aktualną sytuację finansową sektora energetycznego. Wyniki sektora energetycznego za rok 2009 były wyraźnie pozytywne, nastąpił istotny wzrost przychodów przy znacząco niższym przyroście kosztów, co pozwoliło na poprawę rentowności branży. Dobre wyniki finansowe sektora również będą się przyczyniać do zwiększenia możliwości inwestycyjnych. Według danych z I półrocze 2010 r. nastąpił pewien spadek wyników branży.

W drugiej części obrad w ramach panelu dyskusyjnego swoje opinie wyrazili przedstawiciele wytwórców oraz banków. Pan dyrektor Paweł Skowroński reprezentujący Vatenfalla podniósł kwestię ograniczeń w zakresie możliwości inwestycyjnych wynikającą z faktu, iż Vattenfall w Polsce analizuje każdy projekt oddzielnie, jako samodzielne przedsięwzięcie. Dyrektor Zdzisław Wnęk w imieniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zreferował stan projektów inwestycyjnych grupy PGE oraz wyraził opinię, iż konsolidacja w ramach grup energetycznych spowodowała pozytywne skutki z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych podmiotów należących do grupy. Stanisław Tokarski, Prezes PKE S.A. poinformował o planach inwestycyjnych oraz zadał pytanie przedstawicielom banków o możliwości pozyskania finansowania.

Następnie głos zabrali przedstawiciele banków. Pani dyrektor Renata Drozd w imieniu grupy Pekao S.A. deklarowała duże zainteresowanie banku projektami inwestycyjnymi energetyki. Przekonywała, iż energetyka jako stabilny i wiarygodny sektor jest pożądanym kredytobiorcą, zaś banki w obecnej chwili posiadają znaczną nadpłynność, co powoduje iż są skłonne do pożyczania znacznych środków. Pan dyrektor Kazimierz Rajczyk, reprezentujący ING BSK S.A. wskazywał na trudności w finansowaniu dużych projektów inwestycyjnych wynikające z istniejących w bankach limitów koncentracji. Dyrektor Ireneusz Figacz w imieniu PKO BP S.A. potwierdził duże zainteresowanie kredytowaniem energetyki oraz zadeklarował, iż bank jest w stanie sfinansować projekty przy maksymalnym zaangażowaniu w jeden podmiot do wartości około 4 mld zł.

Uczestnicy panelu podkreślali również istnienie wielu czynników ryzyka utrudniających rzeczywistą ocenę rentowności inwestycji w sektorze energetycznym takich jak przewidywania co do przyszłych cen energii, poziom cen uprawnień do emisji CO2, przyszłe limity darmowych uprawnień oraz kwestie polityczne i prawne. Konieczność inwestycji o znacznej wartości w majątek wytwórczy nie była jednakże kwestionowana.