zrsa
zrsa

Rozliczenie korekt za 2015 r.

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 46 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej...