zrsa
zrsa

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

29 czerwca 2016 | Pozostałe

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 925), Zarządca Rozliczeń S.A. wstępuje w prawa i obowiązki Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. z siedzibą w Bytomiu.

Na podstawie art. 7 ww. ustawy z dniem 1 lipca 2016 r. Spółka Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. ulega likwidacji.

Tekst ustawy