zrsa
zrsa

Kontrakty długoterminowe i system pokrywania kosztów osieroconych jako pomoc publiczna, doświadczenia Polski i Węgier

10 marca 2009 | Pozostałe

Wdrażana liberalizacja rynków energii elektrycznej w krajach UE spowodowała, że część kontraktów długoterminowych w energetyce została uznana przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną, w związku z tym powstał problem dotykający także niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę i Węgry. Jednakże reakcja władz Polski i Węgier na zaistniałą sytuację była zróżnicowana. Artykuł prezentuje odmienność doświadczeń Polski i Węgier.