zrsa
zrsa

Spotkanie dotyczące stanu realizacji ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców.

30 kwietnia 2009 | Pozostałe

W dniu 29 kwietnia 2009 r. odbyło się zorganizowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. spotkanie poświęcone dotychczasowym doświadczeniom i przyszłości realizacji ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Prezentację na temat Funkcjonowania ustawy KDT na tle wybranych wydarzeń wpływających na sektor elektroenergetyczny przedstawił Pan Tomasz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

W dyskusji podczas spotkania uczestniczyli Pan Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawiciele Departamentu Promowania Konkurencji URE, MSP, MG oraz wytwórców i Zarządcy Rozliczeń S.A. Prezentację na temat Realizacji ustawy o rozwiązaniu KDT w 2008 r. oraz perspektywy na 2009 r. przedstawili Pan Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz Pan Maciej Chrost, Dyrektor Biura Planowania Rozliczeń.