zrsa
zrsa

Stanowisko Zarządcy Rozliczeń S.A. do Raportu Prezesa URE.

11 grudnia 2008 | Pozostałe

W dniu 11 grudnia 2008 r. Zarządca Rozliczeń S.A. przekazał stanowisko do publikacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki “Rynek energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2008 r. Raport z monitorowania.”