zrsa
zrsa

Informacja dotycząca składania wniosków na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

2 marca 2023 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina, że portal https://cieplo.zrsa.pl  dedykowany jest wyłącznie dla wytwórców ciepła, którzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.), dalej: „ustawa”, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., stosowali w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą i występują z wnioskiem o wypłatę rekompensaty. Ostatni wniosek o wypłatę rekompensaty obejmujący miesiąc luty 2023 r. składa się w terminie do dnia 27 marca 2023 r.

Począwszy od dnia 1 marca 2023 r. zmienił się system wsparcia, który skierowany jest obecnie do sprzedawców ciepła, którzy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. wprowadzą do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, ceny i stawki opłat nie wyższe niż stosowane w danym systemie ciepłowniczym w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40%. Sprzedawcy ciepła będą mogli złożyć wnioski o wypłatę wyrównania na podstawie  art. 12c ustawy lub wnioski o wypłatę wyrównania na podstawie art. 12a ustawy w specjalnie dedykowanym do tego celu odrębnym portalu, o którego uruchomieniu poinformujemy Państwa oddzielnym komunikatem niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego wzór wniosku o wypłatę wyrównania i rozliczenia wyrównania. W takich przypadkach prosimy sprzedawców ciepła o nierejestrowanie się w portalu https://cieplo.zrsa.pl oraz nieskładanie Kart Informacyjnych i Rejestracyjnych Wytwórcy ciepła.

Informujemy, że dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.