zrsa
zrsa

Informacja dotycząca składania wniosków o wypłatę wyrównania, wniosków o rozliczenie wyrównania oraz wniosków o wypłatę świadczenia wyrównawczego, o których mowa w Ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

9 lutego 2024 | CIEPŁO, CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, nowelizacji uległy przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.). System wsparcia polegający na wypłacie wyrównań podmiotom uprawnionym został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Miesięczne wnioski o wypłatę wyrównania za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r. podmioty uprawnione mogą składać na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez Portal Ciepło 2023 dostępny pod adresem cieplo2023.zrsa.pl wykorzystując udostępniony w tym portalu formularz wniosku o wypłatę wyrównania (wniosek o wypłatę wyrównania – art. 12a Ustawy z dnia 15 września 2022 r. – NOWY WZÓR).

Informujemy równocześnie, iż trwają prace nad udostępnieniem możliwości składania wniosków o rozliczenie wyrównania za okres od marca 2023 r. do grudnia 2023r . oraz wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego. O udostępnieniu w/w możliwości składania przedmiotowych wniosków, Zarządca Rozliczeń S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.