zrsa
zrsa

Instrukcje i wzory wniosków o rejestrację i wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców i Dystrybutorów gazu w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi, składanych na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.

31 stycznia 2023 | GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w celu realizacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej „Ustawa GAZ 2023” w zakładce: SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023, udostępnione zostały wzory wniosków o rejestrację oraz o wypłatę rekompensaty wraz z instrukcjami ich wypełniania i składania, składanych na podstawie art. 4 Ustawy GAZ 2023 wraz z załącznikami.

 

Wzór wniosku o rejestrację i instrukcja dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023 > Wniosek o rejestrację

Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty i instrukcja dostępne są w zakładce:

SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023 > Wniosek o rekompensatę