zrsa
zrsa

Komunikat Zarządcy Rozliczeń S.A. w sprawie stosowania stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 02 grudnia 2022 r. odnośnie interpretacji art. 3 ust. 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.).

2 stycznia 2023 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. (dalej: ZRSA) uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 2 grudnia 2022 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanowiska odnośnie interpretacji art. 3 ust. 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.) (dalej: Ustawa), ZRSA będzie wzywać przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i wnioskujące o wypłatę rekompensaty o udzielenia informacji dotyczącej ewentualnego zasilania systemu ciepłowniczego przez ich źródła ciepła. W systemach zasilanych przez kilka źródeł należy wyznaczyć średnią cenę wytwarzania ciepła dla danego systemu ciepłowniczego według algorytmu zawartego w taryfie dystrybutora i porównać ją ze średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą wyznaczoną według tego algorytmu. W odpowiedzi na wezwanie wysłane przez ZRSA należy podać sposób obliczenia średniej ceny wytwarzania ciepła oraz średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego systemu ciepłowniczego. W przypadku przekroczenia w systemie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, która jest istotna dla odbiorcy końcowego ciepła, należy uruchomić rekompensatę dla poszczególnych źródeł zgodnie z ich udziałem.

Stanowisko Ministerstwo Klimatu i Środowiska, o którym mowa powyżej, dostępne jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/stanowisko-odnosnie-interpretacji-art-3-ust-5-w-zwiazku-z-art-12-ust-3-i-4-ustawy-z-dnia-15-wrzesnia-2022-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ciepla-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-paliw-dz-u-poz-1967-z-pozn-zm-zwanej-dalej-ustawa-dotyczace-stosowania-sredniej-ceny-wytwarzania-ciepla-z-rekompensata

W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie w terminie wskazanym w tym wezwaniu lub udzielenia odpowiedzi niepełnej, ZRSA odmówi zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty.

ZRSA informuje, że jako podmiot wypłacający rekompensaty, zobligowany jest do ścisłego realizowania postanowień Ustawy z uwzględnieniem interpretacji wydawanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.