zrsa
zrsa

Komunikat Zarządcy Rozliczeń S.A. w związku z usunięciem ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowiska opublikowanego w dniu 2 grudnia 2022 r. odnośnie interpretacji art. 3 ust 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.)

25 stycznia 2023 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w związku z usunięciem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze swojej strony internetowej opublikowanego w dniu 2 grudnia 2022 r. stanowiska odnośnie interpretacji art. 3 ust 5 w związku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), weryfikacja wniosków o wypłatę rekompensaty będzie realizowana zgodnie z zasadami stosowanymi przed dniem opublikowania w/w stanowiska.