zrsa
zrsa

Możliwość składania przez sprzedawców ciepła wniosków o wypłatę wyrównania na podstawie art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

1 marca 2023 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego wzór wniosku o wypłatę wyrównania i rozliczenia wyrównania, udostępnienie możliwości składania w dedykowanym do tego portalu wniosków o wypłatę wyrównania na podstawie art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.) przez sprzedawców ciepła nastąpi niezwłocznie po ogłoszenia ww. rozporządzenia.

Informujemy, że dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.