zrsa
zrsa

Składanie przez wytwórców ciepła wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 16 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295)

15 lutego 2023 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że pod adresem cieplo.zrsa.pl została udostępniona możliwość złożenia wniosków o wypłatę rekompensaty w związku z wejściem w życie przepisu art. 16 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295) (dalej: „ustawa”).

Wnioski o wypłatę rekompensaty mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła (dalej: wytwórca ciepła) w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, pomimo, iż średnia cena wytwarzania ciepła w systemie wieloźródłowym nie przekraczała w poszczególnych miesiącach średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Warunkiem otrzymania przez wytwórcę ciepła rekompensaty, o której mowa w art. 16 ustawy, jest zastosowanie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967) (dalej: „ustawa ciepłownicza”) w rozliczeniach z podmiotami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy ciepłowniczej. Rekompensaty za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. z tego tytułu powinny być uwzględniane na podstawie wniosków składanych na dotychczasowych zasadach, tj. opisanych w ustawie ciepłowniczej, z uwzględnieniem miesięcznych okresów rozliczeniowych (za każdy okres miesięczny z okresu od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. składany jest odrębny wniosek o wypłatę rekompensaty).

Złożenie Wniosków o wypłatę rekompensaty w przypadku wytwórców ciepła, którzy składają wniosek po raz pierwszy, jest możliwe po wcześniejszym złożeniu poprawnie wypełnionej Karty Informacyjnej i Rejestracyjnej Wytwórcy ciepła i jej zatwierdzeniu przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w Portalu znajdującym się pod adresem cieplo.zrsa.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI REJESTRACJI I SKŁADANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ REKOMPENSATY, która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> CIEPŁO -> DOKUMENTY DO POBRANIA.