zrsa
zrsa

Udostępnienie w Portalu możliwości składania przez wytwórców ciepła Wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

28 października 2022 | CIEPŁO

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 30 października 2022 r. pod adresem cieplo.zrsa.pl zostanie udostępniona możliwość złożenia Wniosku o wypłatę rekompensaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), zwanej dalej: „Ustawą”.

Wnioski o wypłatę rekompensaty, uwzględniające ilość ciepła sprzedanego po cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą w miesiącu objętym wnioskiem dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, są składane:

  • za październik 2022 r. – od dnia 30 października 2022 r. do dnia 2 grudnia 2022 r.,
  • za listopad 2022 r. – do dnia 25 grudnia 2022 r.,
  • za grudzień 2022 r. – do dnia 25 stycznia 2023 r.,
  • za styczeń 2023 r. – do dnia 25 lutego 2023 r.,
  • za luty 2023 r. – do dnia 25 marca 2023 r.,
  • za marzec 2023 r. – do dnia 25 kwietnia 2023 r.
  • za kwiecień 2023 r. – do dnia 26 maja 2023 r.

Warunkiem złożenia Wniosku o wypłatę rekompensaty jest wcześniejsze złożenie poprawnie wypełnionej Karty Informacyjnej i Rejestracyjnej Wytwórcy ciepła i jej zatwierdzenie przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Karta Informacyjna i Rejestracyjna Wytwórcy ciepła powinna zostać złożona co najmniej na 5 dni roboczych przed złożeniem Wniosku o wypłatę rekompensaty w Portalu znajdującym się pod adresem cieplo.zrsa.pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI REJESTRACJI I SKŁADANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ REKOMPENSATY, która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > CIEPŁO > DOKUMENTY DO POBRANIA.